Miljø

De Grønlandske kyster er vores arbejdsplads og dermed også vores ansvar. Forurening ville have direkte konsekvenser for vores spisekammer. Og miljøet vil kun genoprettes langsomt. Derfor er beskyttelse af miljøet vores vigtigste ansvar.

Vi underviser løbende alle vores medarbejdere i at opnå den højeste sikkerhed i den daglige drift og håndtering. For det kræver stor ekspertise at håndtere flydende brændstoffer i en hverdag, der ofte er påvirket af de ekstreme klimaforhold.

  • Polaroil arbejder løbende på at minimere den daglige drifts påvirkning af miljøet, styrke forebyggelse af uheld og beredskab.
  • Polaroil arbejder for, at alle medarbejdere er bevidste om miljøhensyn og at det afspejles i vores daglige adfærd.
  • Polaroil inddrager miljøhensyn ved valg af produkter, leverandører og samarbejdspartnere.
  • Polaroil følger og overholder gældende lovgivning og internationale standarder. Samt arbejder for, at de i endnu højere grad beskytter miljøet.

Polaroil opererer langs Grønlands kyster, som har et sårbart arktisk miljø. Ved en forurening påvirkes vores spisekammer og miljøet genoprettes kun langsomt. Derfor er beskyttelse af miljøet af største vigtighed.

Polaroil vil løbende arbejde på at minimere den daglige drifts påvirkning af miljøet, styrke forebyggelse af uheld samt styrke beredskabet.

Polaroil vil løbende arbejde for at alle medarbejdere er bevidste om miljøhensyn og at det afspejles i vores daglige adfærd.

Polaroil vil inddrage miljøhensyn ved valg af produkter, leverandører og samarbejdspartnere.

Polaroil vil følge og overholde gældende lovgivning og internationale standarder, samt arbejde for, at de i endnu højere grad beskytter miljøet.