Livsvigtige forsyninger siden 1774

Som en del af KNI Koncernen trækker Polaroils historie også rødder helt tilbage til 1774, hvor Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH) blev oprettet. Men det var først i 1948, KNI (dengang KGH) anlagde sit første tankanlæg i Aasiaat. I 1949 fulgte Qaqortoq, Nuuk og Sisimiut efter.

Siden da er Polaroil vokset støt og driver i dag 70 anlæg på tværs af hele landet. På den måde er vi en naturlig del af det store netværk, der binder Grønland sammen med livsvigtige forsyninger. Selv under ekstreme vejrforhold.

Fra vores servicecenter i Sisimiut skal vi få et indviklet puslespil til at gå op for at skaffe den flydende energi, der holder de grønlandske hjem varme, og flyenes, skibenes, bilernes og industriens hjul i gang. Det er livsnødvendigt, at puslespillet går op hver eneste gang. Så flere mio. liter gasolier, benzin, petroleum og jetbrændstof når frem til nogle af verdens mest udsatte beboere.

Som kystkultur er fiskeri det vigtigste erhverv og forurening er den største trussel. Vi sætter en ære i at beskytte natur- og fiskebestand, og dermed også vores traditionsrige grønlandske fiskeri- og fangstkultur. Vi har ikke råd til at være uforsigtige – hverken naturmæssigt eller økonomisk. Derfor er sikkerhed og ansvarlighed mejslet ind i vores DNA. Både hos medarbejdere og i vores sikkerhedspolitik.

Der skal mere end standardprodukter til det arktiske klima. Derfor er alle produkter, vi importerer, nøje tilpasset de specielle anvendelses-, lagrings- og klimaforhold i Grønland. Alle produkter lever fuldt op til samtlige internationale miljøbestemmelser. Samt de sikkerheds- og miljøforanstaltninger, der gælder opbevaring, behandling og transport af brændstoffer i arktiske egne. Det er en ekspertise, som vi har opbygget gennem mange år i tæt samarbejde med internationale leverandører og rederier.

Vi indkøber, transporterer, opbevarer, distribuerer og sælger forbruger- og miljøtilpassede flydende brændstoffer – året rundt og til hele Grønland. Det drejer sig primært om gasolier, flybrændstoffer, petroleum og benzin. Det er endvidere Polaroils opgave at sikre det grønlandske marked stabile priser og lavest mulige omkostninger.

Den lokale distribution af flydende brændstoffer i byerne sker dels via Polaroils egen organisation og dels på grundlag af aftaler med lokale olieforhandlere. I bygderne varetages denne opgave af søster-enheden Pilersuisoq.

Et nyere forretningsområde er at servicere de internationale koncerner, der opererer indenfor olieefterforskning og minedrift i Grønland.

Vi går aldrig på kompromis med sikkerhed og ansvar. Det er de to ord, der gennemsyrer vores virksomhed og hverdag. Vi opererer i et højarktisk område, hvor både natur og folket er særligt sårbart for olieforurening.

Derfor kræver håndteringen af flydende brændstof helt særlige forholdsregler. Alle skibe, vi bruger til brændstoftransport, har isklasse 1A.

Polaroil lever op til de højeste internationale standarder i kvalitets- og miljøledelse. Polaroil har løbende gennemført en moderniseringsproces af virksomheden. Dette har blandt andet betydet, at Polaroil blev ISO 9001 certificeret første gang i 2011, siden re-certificeret i 2014 og 2017. Desuden blev vi ISO 14001 certificeret i 2013 og re-certificeret 2016. Polaroil er senest recertificeret i ISO 9001 i 2020 og ISO 14001 i 2019.

Med cirka 430 tanke på 70 lokaliteter overalt i Grønland er der et konstant behov for løbende tekniske tilsyn. En opgave, der ligesom alle andre ansvarsområder varetages med den største fokus på sikkerhed for mennesker og miljø.

De skibe Polaroil operer med i distributionen af brændstoffer langs Grønlands kyster, har isklasse 1A.

Skibet, der anvendes til import af brændstof til Grønland har isklasse 1A. Import af brændstoffer sker i perioden april – november til Kangerluarsoruseq, Nuuk, Kangerlussuaq og Sisimiut.

Skibene opfylder i øvrigt internationale standarder og krav fra myndigheder for sejlads i Arktis.

Polaroil forstår kvalitet som kundernes samlede oplevelse af vores ydelser.

Kunderne vurderer primært vores ydelser på følgende parametre:

  • Rettidig leverance.
  • Overholdelse af minimumslagre.
  • Korrekt teknisk produktkvalitet.
  • Omtanke for miljøet.
  • Kompetent, hurtigt og venlig betjening.

Polaroil vil:

  • Opfylde kundernes krav og forventninger til kvalitet.
  • Løbende måle og forbedre kvaliteten.
  • Inddrage medarbejderne i forbedringsaktiviteter.
  • Udvikle medarbejdernes kompetencer og holdninger.
  • Overholde relevante krav som fastsat i love og konventioner.

Sikkerhed

Vi går aldrig på kompromis med sikkerhed i vores virksomhed og hverdag. Vi er stolte af vores ISO 9001 og ISO 14001 certificeringer.

Se mere

Miljø

Forurening vil have direkte konsekvens for vores spisekammer og smukke natur. Derfor er beskyttelse af miljøet vores vigtigste ansvar.

Se mere

Priser

Det er vores opgave at sikre det grønlandske marked med stabile priser og lavest mulige omkostninger.

Se mere