Mineral industri

Mineraler er fremtiden

En del af vores fremtid findes langt nede under isen, dybt inde i fjeldet. Her ligger sjældne jordartsmetaller og venter på at indgå i den stigende globale efterspørgsel på råstoffer til f.eks. batterier, magneter og LED-lys til nutidens og fremtidens kommunikationsteknologi.

Vi tror på, at Grønland har en lys fremtid som minedriftsnation. Derfor er mineraler fra vores undergrund et vigtigt fokusområde. Det kan være med til at skabe nye arbejdspladser og nye teknologiske fremskridt på det internationale marked for mineraludvinding.

Sikkerheden i fokus

Med mineraludvinding følger også en sikkerhedspolitisk opgave over for både miljø og mennesker. Hos Polaroil er sikkerhed og ansvarlighed en altafgørende faktor i den måde, vi arbejder på, og i de beslutninger vi tager, før vi handler. Derfor arbejder vi også i tæt dialog med både lokalsamfund og myndigheder, så udvindingen kan foregå så sikkert og hensigtsmæssigt som muligt.

Den lokale distribution af flydende brændstof er én af vores primære opgaver. I byerne sker det dels via Polaroils egen organisation og dels på grundlag af aftaler med lokale olieforhandlere. I bygderne varetages denne opgave af søsterenheden Pilersuisoq.

Tage Lindegaard


Niels Chemnitz


Logistics Manager

bunkerpolar@kni.gl

+299 86 23 41

Flere kontaktinformationer

Niels Chemnitz

I Polaroil har vi et bredt sortiment af Texaco og Anderol smøreolie produkter, i små og store emballager. Hvis du benytter et andet mærke, så kontakt os for produktkonvertering.

Tage Lindegaard


Niels Chemnitz


Logistics Manager

bunkerpolar@kni.gl

+299 86 23 41

Flere kontaktinformationer

Niels Chemnitz
  • Virksomheder kredit 8 dage og maximal kassekredit kr. 25.000,00
  • For privatpersoner er det kontantbetaling.
Se handelsbetingelser