Gældende priser

Vi indkøber, transporterer, opbevarer, distribuerer og sælger forbrug- miljøtilpassede flydende brændstoffer – året rundt og til hele Grønland.  Det drejer sig primært om gasolier, flybrændstoffer, petroleum og benzin. Det er endvidere Polaroils opgave at sikre det grønlandske marked stabile priser og lavest mulige omkostninger.

Gasolie

4,55 Kr./l.

Petroleum

4,66 Kr./l.

Benzin

4,40 Kr./l.

Prisudvikling for flydende brændstof

I servicekontrakt om forsyning med flydende brændstoffer mellem Grønlands Selvstyre og KNI A/S er Polaroil forpligtiget til at forsyne samtlige beboede steder med flydende brændstoffer.

Vedhæftet historiske priser gældende for forsyningspligten.