Services

Polaroil har 60 års erfaring i at importere og håndtere flere mio. liter olie, benzin, petroleum og jetbrændstof til nogle af verdens mest udsatte beboere og virksomheder.

Vi er vant til at operere midt i den storslåede og enorme arktisk natur. Hvor byer og bygder ligger spredt ud over enorme afstande på den rå og ufremkommelige kyst med indlandsisen som nærmeste nabo.

Vi kender søvejene; også når naturen viser sin lunefulde karakter. Men vi ved også, hvor sårbar den er. Som kystkultur er fiskeri det vigtigste erhverv og forurening er den største trussel. Vi har ikke råd til at være uforsigtige – hverken naturmæssigt eller økonomisk. Derfor er sikkerhed og ansvarlighed mejslet ind i vores DNA. Både hos medarbejdere og i vores sikkerhedspolitik.

Vi driver i alt 70 anlæg fordelt med 16 tankanlæg i byerne, 53 tankanlæg i bygderne samt 1 importanlæg. I alle byer og bygder er der opbevaringsfaciliteter for smøreolier og gasser.

Foruden søfart opererer vi også indenfor olieefterforskning og minedrift.

Maritim industri

Grønland har en helt unik infrastruktur. Hvor andre har motorveje, er havet vores primære transportvej

Se mere

Mineral industri

En del af vores fremtid findes langt nede under isen, dybt inde i fjeldet. Vi tror på, at Grønland har en lys fremtid som minedriftsnation.

Se mere

Øvrige energivarer

Polaroil tilbyder F-gas (propane) med pantflaske-ordning og T-gas (tekniske gasser til industri) med flaskeleje-ordning, fra vore tankanlæg.

Se mere