1130x480_Topbanner_Returdunke_uFrederikshaab_DK
1-slide
2-slide

Forsyningssikkerhed under arktisk forhold

Polaroil har 70 års erfaring i at importere og håndtere gasolie, benzin, petroleum og jetbrændstof til Grønland.

Vi er vant til at operere midt i den storslåede og enorme arktisk natur. Hvor byer og bygder ligger spredt ud over enorme afstande på den rå og ufremkommelige kyst med indlandsisen som nærmeste nabo.

Vi kender søvejene; også når naturen viser sin lunefulde karakter. Men vi ved også, hvor sårbar den er. Som kystkultur er fiskeri det vigtigste erhverv, og forurening er den største trussel. Vi har ikke råd til at være uforsigtige – hverken naturmæssigt eller økonomisk. Derfor er sikkerhed og ansvarlighed mejslet ind i vores DNA. Både hos medarbejdere og i vores sikkerhedspolitik.

Vi driver i alt 70 anlæg fordelt med 16 tankanlæg i byerne, 53 tankanlæg i bygderne samt 1 importanlæg. I alle byer og bygder er der opbevaringsfaciliteter for smøreolier og gasser.

Foruden søfart opererer vi også indenfor olieefterforskning og minedrift.

Tankanlæg

Se her hvor du finder lokation og kontaktinformation på alle vores tankanlæg.

Se mere
Polaroil sikkerhed iso certifikat

ISO Certificeret

Selvfølgelig opfylder Polaroil alle de nødvendige sikkerhedforanstaltninger og har modtaget ISO certifikat.

Mere om sikkerhed

Nyheder & Artikler